Odkup nezapadlih terjatev

Odkup nezapadlih terjatev

19. 11. 2015

Aktualno

Odkup nezapadlih terjatev vam omogoči, da takoj po izdaji fakture (če imate ustrezna dokazila o opravljeni transakciji) pridete do denarja. S tem se boste izognili, da bi imeli težave s pomanjkanjem zagonskega kapitala v obdobju, ko čakate na zapadlost oziroma plačilo fakture. Prav tako ne boste potrebovali premostitvenih kreditov. Odkup nezapadlih terjatev je tako najcenejša in najenostavnejša rešitev za nemoten finančni tok.