Prodaja terjatev je lahko izhod v sili

Prodaja terjatev je lahko izhod v sili

17. 11. 2015

Aktualno

Nekatera podjetja se odločajo za prodajo terjatev tedaj, ko je zaradi visokega zneska fakture, ki še ni zapadla, preveč moten njihov finančni tok. Gre torej za enkraten ukrep, ki reši težavo. Na drugi strani pa je prodaja terjatev lahko ustaljeni način poslovanja, saj si podjetje takšno poslovno taktiko izbere, ker je cenejša kot nenehno najemanje premostitvenih kreditov.